Tréning

Zálkadná škola Mateja Bela v Šamoríne.

 

Utorok od 17:00 do 18:00 hod.

Štvrtok od 17:00 do 18:00 hod.

Piatok od 17:00 do 18:00 hod.